AQUAMIRA

AQUAMIRA utvecklar och saluför produkter som filtrerar olika grader av förorenat vatten och omvandlar det till rent dricksvatten. I vårt AQUAMIRA-sortiment återfinns produkter för äventyr, nödlägen, krisberedskap och katastrofhjälp. Produktutbudet omfattar alltifrån konsumentprodukter till reningssystem för mindre samhällen. AQUAMIRA omfattar också subvarumärken såsom; WATERBASICS och DIVVY. Nedan visar vi ett axplock av vårt utbud.  


Flera av AQUAMIRA´s produkter kan användas i olika typer av applikationer, detta gäller både olika filtertyper och filterhållare. Se tillverkarens hemsida.